Southern Finland Doubles 2019-2020 - Games

10/18/2019 - 18:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - Lahti1 9-10

10/21/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Super - KMVPKS 11-3

10/22/2019 - 17:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - MKM 5-6

10/24/2019 - 20:00

 • Sheet 1: Lahti1 - Lahti2 7-10

10/27/2019 - 17:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - Kauste 4-7

10/28/2019 - 18:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - Eurosport 3-12
 • Sheet 2: Kettukarkki - Ruori 5-8

11/01/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Kauste - Lahti2 14-4
 • Sheet 2: KMVPKS - Lahti1 3-6

11/03/2019 - 15:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Ko-Hu 8-7

11/03/2019 - 16:00

 • Sheet 1: L&P - Kauste 3-12

11/03/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Eurosport - Kauste 4-8

11/04/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Super - Kettukarkki 7-9

11/04/2019 - 21:00

 • Sheet 1: MKM - Lahti2 6-3

11/06/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Kauste - Lahti1 6-4

11/07/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Eurosport - Ko-Hu 12-2

11/07/2019 - 20:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Kettukarkki 9-3

11/10/2019 - 13:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - MKM 5-7

11/10/2019 - 14:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - Kettukarkki 6-7

11/10/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Eurosport - Lahti1 8-7

11/11/2019 - 17:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Lahti2 10-4

11/11/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Kauste 2-12

11/11/2019 - 22:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - L&P 6-11

11/12/2019 - 17:00

 • Sheet 1: MKM - Lahti1 8-8

11/15/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Ruori - Kauste 2-9

11/17/2019 - 17:00

 • Sheet 2: Fiina Pari - MKM 8-5

11/19/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Ruori - Lahti2 2-7

11/21/2019 - 19:00

 • Sheet 1: KMVPKS - L&P 6-5

11/23/2019 - 07:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - Ruori 9-2

11/23/2019 - 16:00

 • Sheet 1: Eurosport - Ruori 6-7

11/24/2019 - 15:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Kauste 3-7

11/24/2019 - 16:00

 • Sheet 1: L&P - Kettukarkki 7-8
 • Sheet 2: Eurosport - Kettukarkki 9-2

11/24/2019 - 19:00

 • Sheet 1: L&P - MKM 5-9
 • Sheet 2: Fiina Pari - Kauste 6-8

11/25/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - Lahti2 9-4

11/25/2019 - 20:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Lahti1 9-4

11/26/2019 - 17:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - KMVPKS 2-6

11/26/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Ruori - MKM 5-6

11/30/2019 - 17:00

 • Sheet 1: Super - Ko-Hu 8-4

12/01/2019 - 11:00

 • Sheet 1: L&P - Lahti1 11-3

12/01/2019 - 12:00

 • Sheet 1: Super - Lahti2 12-3
 • Sheet 2: Super - MKM 10-2

12/01/2019 - 15:00

 • Sheet 1: L&P - Lahti2 12-0

12/03/2019 - 19:00

 • Sheet 1: L&P - Ko-Hu 11-2

12/09/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - Lahti1 9-5

12/10/2019 - 17:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Ruori 10-3

12/11/2019 - 18:00

 • Sheet 2: Fiina Pari - Ko-Hu 10-5

12/11/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Super - Eurosport 5-11

12/11/2019 - 20:00

 • Sheet 1: Fiina Pari - Super 5-11

12/15/2019 - 18:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Kettukarkki 5-12
 • Sheet 2: L&P - Eurosport 7-7

12/15/2019 - 19:00

 • Sheet 1: KMVPKS - MKM 6-7

12/16/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Ruori - Lahti1 4-9

12/17/2019 - 18:00

 • Sheet 2: Fiina Pari - Lahti2 6-3

12/17/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Super - Kauste 5-10

12/18/2019 - 19:00

 • Sheet 1: Eurosport - Lahti2 13-3

12/27/2019 - 18:00

 • Sheet 1: Eurosport - MKM 7-1

12/28/2019 - 12:00

 • Sheet 1: Kauste - MKM 11-3

12/29/2019 - 12:00

 • Sheet 1: L&P - Ruori 10-5

01/02/2020 - 17:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Eurosport 5-9

01/05/2020 - 17:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Ruori 11-3

01/09/2020 - 18:00

 • Sheet 1: Ruori - Super 0-6

01/18/2020 - 12:00

 • Sheet 1: Kauste - MKM 11-0

01/18/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Kettukarkki 3-9

01/19/2020 - 15:00

 • Sheet 1: L&P - Fiina Pari 7-6

01/19/2020 - 17:00

 • Sheet 1: L&P - Kettukarkki 6-8

01/19/2020 - 20:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Lahti2 4-8

01/23/2020 - 17:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Eurosport 3-10

01/28/2020 - 18:00

 • Sheet 1: Kauste - Lahti1 12-6

01/28/2020 - 20:00

 • Sheet 2: Kauste - Fiina Pari 8-7

01/29/2020 - 20:00

 • Sheet 1: KMVPKS - L&P 6-9

02/02/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Eurosport - Ko-Hu 11-6

02/04/2020 - 18:00

 • Sheet 1: L&P - Ko-Hu 1-7
 • Sheet 2: Kettukarkki - Fiina Pari 8-7

02/05/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Lahti1 - Super 7-4

02/07/2020 - 17:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - Lahti1 2-12

02/10/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Super - Fiina Pari 8-11

02/11/2020 - 19:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Lahti2 9-7

02/12/2020 - 18:00

 • Sheet 1: Eurosport - Kettukarkki 15-11
 • Sheet 2: L&P - Lahti1 7-2

02/17/2020 - 18:00

 • Sheet 2: Lahti2 - Fiina Pari 3-8

02/18/2020 - 19:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Lahti1 8-5
 • Sheet 2: Super - Kauste 8-6

02/23/2020 - 15:00

 • Sheet 1: L&P - Lahti2 12-4

02/25/2020 - 17:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Kettukarkki 7-8

02/25/2020 - 18:00

 • Sheet 2: Ko-Hu - MKM 4-10

02/27/2020 - 14:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Fiina Pari 6-8
 • Sheet 2: KMVPKS - Ko-Hu 7-7

02/27/2020 - 18:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - Lahti2 4-10

02/28/2020 - 18:00

 • Sheet 0: MKM - Lahti1 8-4

03/01/2020 - 15:00

 • Sheet 1: Super - L&P 5-5
 • Sheet 2: Kettukarkki - Super 3-12

03/01/2020 - 18:00

 • Sheet 1: MKM - L&P 5-5

03/03/2020 - 17:00

 • Sheet 1: KMVPKS - MKM 3-7

03/03/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Ko-Hu - Lahti1 12-6

03/04/2020 - 17:00

 • Sheet 1: Super - Lahti2 10-6
 • Sheet 2: Super - L&P 12-6

03/04/2020 - 18:00

 • Sheet 1: Super - Lahti1 8-7

03/06/2020 - 18:00

 • Sheet 2: Kettukarkki - MKM 8-8

03/08/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Kettukarkki - Kauste 6-6

03/09/2020 - 17:00

 • Sheet 1: MKM - Lahti2 8-5

03/09/2020 - 19:00

 • Sheet 1: KMVPKS - Super 5-8
 • Sheet 2: Ko-Hu - Kauste 4-12

03/11/2020 - 19:00

 • Sheet 1: Lahti1 - Fiina Pari 5-7

03/14/2020 - 19:00

 • Sheet 1: L&P - Eurosport 5-11