Finnish Men's Championships 2014-2015

Rounds
2014-10-24 15:00
 • Sheet 2: Hakala - Sipilä 2-7
 • Sheet 3: Lindström - Perkiö 1-10
 • Sheet 4: Kalpamaa - Lönnberg 7-5
2014-10-24 19:00
 • Sheet 1: Hakala - Lindström 4-7
 • Sheet 4: Perkiö - Sipilä 1-8
 • Sheet 5: Riikonen - Peisa 6-7
2014-10-25 10:00
 • Sheet 3: Kalpamaa - Lindström 7-5
 • Sheet 4: Peisa - Äikiä 2-8
 • Sheet 5: Lönnberg - Hakala 2-8
2014-10-25 14:00
 • Sheet 1: Lönnberg - Riikonen 8-5
 • Sheet 2: Perkiö - Peisa 11-5
 • Sheet 3: Lindström - Äikiä 4-12
2014-10-25 18:00
 • Sheet 1: Sipilä - Peisa 9-4
 • Sheet 2: Kalpamaa - Äikiä 5-4
 • Sheet 4: Perkiö - Hakala 8-1
 • Sheet 5: Lindström - Riikonen 4-8
2014-10-26 09:00
 • Sheet 1: Hakala - Äikiä 4-7
 • Sheet 2: Sipilä - Lindström 7-6
 • Sheet 3: Riikonen - Lönnberg 2-8
 • Sheet 4: Kalpamaa - Peisa 8-5
2014-10-26 13:00
 • Sheet 1: Perkiö - Riikonen 5-3
 • Sheet 2: Peisa - Hakala 13-2
 • Sheet 3: Sipilä - Kalpamaa 11-4
 • Sheet 4: Lönnberg - Äikiä 3-8
2014-11-08 16:00
 • Sheet 2: Sipilä - Hakala 2-12
 • Sheet 4: Peisa - Lönnberg 3-9
2014-11-08 20:00
 • Sheet 1: Hakala - Peisa 5-8
 • Sheet 2: Perkiö - Lönnberg 7-6
2014-11-09 09:00
 • Sheet 3: Peisa - Sipilä 9-7
2014-11-09 13:00
 • Sheet 4: Peisa - Perkiö 6-4
2015-01-09 12:00
 • Sheet 5: Lindström - Kalpamaa 1-8
2015-01-09 16:00
 • Sheet 2: Perkiö - Lindström 9-5
 • Sheet 3: Hakala - Lönnberg 5-8
 • Sheet 4: Riikonen - Äikiä 5-7
2015-01-09 20:00
 • Sheet 5: Äikiä - Lönnberg 4-11
2015-01-10 11:00
 • Sheet 1: Lönnberg - Lindström 9-4
 • Sheet 2: Sipilä - Äikiä 7-6
 • Sheet 3: Riikonen - Perkiö 2-10
 • Sheet 5: Kalpamaa - Hakala 2-11
2015-01-10 14:30
 • Sheet 4: Kalpamaa - Sipilä 7-10
2015-01-10 18:00
 • Sheet 1: Hakala - Perkiö 3-5
 • Sheet 2: Riikonen - Kalpamaa 7-4
 • Sheet 3: Lönnberg - Sipilä 9-3
 • Sheet 4: Äikiä - Lindström 14-1
2015-01-11 08:00
 • Sheet 1: Lönnberg - Kalpamaa 8-2
 • Sheet 2: Lindström - Hakala 2-9
 • Sheet 3: Perkiö - Äikiä 1-7
 • Sheet 4: Riikonen - Sipilä 5-8
2015-01-11 12:00
 • Sheet 1: Riikonen - Hakala 7-8
2015-02-21 18:00
 • Sheet 6: Äikiä - Kalpamaa 7-6
2015-03-13 12:00
 • Sheet 3: Sipilä - Riikonen 3-6
2015-03-13 16:00
 • Sheet 1: Lindström - Peisa 9-5
 • Sheet 2: Sipilä - Lönnberg 8-7
 • Sheet 3: Kalpamaa - Perkiö 8-7
 • Sheet 4: Hakala - Riikonen 1-6
2015-03-13 20:00
 • Sheet 5: Lönnberg - Peisa 0-8
2015-03-14 08:00
 • Sheet 2: Riikonen - Lindström 8-9
 • Sheet 3: Äikiä - Peisa 5-8
 • Sheet 4: Sipilä - Perkiö 7-4
 • Sheet 5: Hakala - Kalpamaa 9-8
2015-03-14 12:00
 • Sheet 5: Äikiä - Hakala 7-8
2015-03-14 16:00
 • Sheet 1: Äikiä - Sipilä 7-6
 • Sheet 2: Perkiö - Kalpamaa 3-8
 • Sheet 3: Lindström - Lönnberg 9-0
 • Sheet 4: Peisa - Riikonen 2-8
2015-03-15 08:00
 • Sheet 1: Lönnberg - Perkiö 6-10
 • Sheet 2: Äikiä - Riikonen 8-2
 • Sheet 3: Peisa - Kalpamaa 8-1
 • Sheet 4: Lindström - Sipilä 2-7
2015-03-15 12:00
 • Sheet 3: Äikiä - Perkiö 8-3
 • Sheet 4: Kalpamaa - Riikonen 6-1
 • Sheet 5: Peisa - Lindström 9-3
2015-03-25 19:00
 • Sheet 1: Äikiä - Sipilä 8-5