Archive of local leagues - Satakunta

Satakunta local league
Season Team Skip Players Coach
2018-2019 Local league Suunnistajat
2017-2018 Local league Hiittenharju
2015-2016 Local league Yrittäjät
2013-2014 Local league Hiittenharju
2012-2013 Ranking Hiittenharju
2011-2012 Round robin Hiittenharju
2010-2011 Ranking Hiittenharju